Thấu chi có tài sản đảm bảo

Thấu chi có tài sản đảm bảo
Thấu chi có tài sản đảm bảo
Thấu chi có tài sản đảm bảo
Sản phẩm vay đáp ứng kịp thời vốn ngắn hạn với phương thức rút vốn và tài sản đảm bảo linh hoạt.

Đặc tính nổi bật

Kịp thời

Đáp ứng nhanh vốn ngắn hạn

Hiệu quả

Thu nợ gốc tự động

Linh hoạt

Đa dạng tài sản đảm bảo

Tiện ích

  • Đáp ứng kịp thời vốn ngắn hạn, phương thức rút vốn linh hoạt.
  • Tự động thanh toán nợ gốc, giảm tối đa chi phí lãi vay.
Sản phẩm Thấu chi có tài sản đảm bảo của Sacombank giúp đáp ứng kịp thời vốn ngắn hạn của doanh nghiệp.

Sản phẩm Thấu chi có tài sản đảm bảo của Sacombank giúp đáp ứng kịp thời vốn ngắn hạn của doanh nghiệp.

Đặc tính

  • Thời hạn cấp hạn mức thấu chi lên đến 12 tháng.
  • Loại tiền: VND.
  • Tài sản bảo đảm: đa dạng.
  • Phương thức trả nợ: trả lãi hàng tháng, trả gốc khi phát sinh báo có trên tài khoản thanh toán của Khách hàng.

Hỏi đáp

1

Hạn mức thấu chi tối đa là bao nhiêu?

Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

2

Doanh nghiệp có thể bảo đảm bằng những loại tài sản nào?

Doanh nghiệp có thể thế chấp số dư tiền gửi, bất động sản, phương tiện vận chuyển hoặc các tài sản bảo đảm khác.

3

Lãi thấu chi được tính thế nào?

Lãi thấu chi được tính trên số tiền thấu chi và số ngày thực tế doanh nghiệp sử dụng hạn mức thấu chi.

4

Doanh nghiệp sử dụng hạn mức thấu chi cho mục đích gì?

Doanh nghiệp sử dụng cho nhu cầu bổ sung vốn lưu động.

Chưa tìm được sản phẩm tín dụng phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn