Thấu chi không tài sản đảm bảo

tiết kiệm tích tài
tiết kiệm tích tài
Thấu chi không tài sản đảm bảo
Sản phẩm đáp ứng kịp thời vốn ngắn hạn với phương thức rút vốn linh hoạt dựa trên dòng tiền của doanh nghiệp.

Đặc tính nổi bật

Kịp thời

Đáp ứng nhanh vốn ngắn hạn

Hiệu quả

Thu nợ gốc tự động

Linh hoạt

Cho vay theo dòng tiền

Tiện ích

  • Đáp ứng kịp thời vốn ngắn hạn, phương thức rút vốn linh hoạt.
  • Tự động thanh toán nợ gốc, giảm tối đa chi phí lãi vay.
  • Sử dụng vốn vay như số dư sẵn có trên tài khoản thanh toán.
Sản phẩm Thấu chi không tài sản đảm bảo của Sacombank giúp đáp ứng kịp thời vốn ngắn hạn của doanh nghiệp.

Sản phẩm Thấu chi không tài sản đảm bảo của Sacombank giúp đáp ứng kịp thời vốn ngắn hạn của doanh nghiệp.

Đặc tính

  • Hạn mức thấu chi lên đến 12 tháng.
  • Loại tiền: VND.
  • Phương thức trả nợ: trả lãi hàng tháng, trả gốc linh hoạt.

Hỏi đáp

1

Thời hạn cho vay đối với sản phẩm thấu chi là bao lâu?

Tối đa 12 tháng.

2

Phương thức thanh toán gốc lãi thấu chi thế nào?

Lãi trả hàng tháng, gốc trả khi có phát sinh báo có trên tài khoản thanh toán của doanh nghiệp.

Chưa tìm được sản phẩm tín dụng phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn