Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu thông báo giao dịch tiền tệ

BÁO CÁO GIAO DỊCH

Nhập thông tin tra cứu

Nhập dãy số trên hình vào đây
1. Chương trình hỗ trợ tra cứu đối với những “Thông báo giao dịch” từ ngày 21/04/2014 trở đi.

2. Trong trường hợp không thực hiện được việc tra cứu, vui lòng liên hệ Trung tâm thanh toán nội địa của Sacombank, email: bphtkdtt@sacombank.com, điện thoại: 083.9322.590 để được hỗ trợ.
Chatbot embed