Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ATM Sacombank

Tiện ích cơ bản

 • Thẻ do Sacombank phát hành:
  -  Rút tiền mặt
  -  Nộp tiền mặt (Xem chi tiết Danh sách máy ATM thế hệ mới có chức năng nộp tiền mặt tại đây)
  -  Tra cứu số dư 
  -  Tra cứu 5 giao dịch gần nhất
  -  Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Sacombank
 • Thẻ nội địa do Ngân hàng khác có logo Napas:
  -  Rút tiền mặt
  -  Tra cứu số dư
  -  Tra cứu 5 giao dịch gần nhất
  -  Chuyển khoản trong nội bộ ngân hàng phát hành
 • Thẻ quốc tế của Ngân hàng khác có logo Visa, Mastercard, JCB, UnionPay:
  -  Rút tiền mặt
  -  Tra cứu số dư
  -  Tra cứu 5 giao dịch gần nhất

Tiện ích mở rộng

 • KÍCH HOẠT VÀ TẠO MÃ PIN THẺ 

Tại bất kỳ ATM Sacombank trên toàn quốc, chủ thẻ Sacombank có thể thực hiện:

 1. Kích hoạt và tạo PIN cho thẻ Sacombank vừa được cấp
 2. Tạo PIN mới cho thẻ Sacombank đang sử dụng (nếu bị quên mất PIN hiện tại)

Để kích hoạt và tạo mã PIN thẻ tại ATM Sacombank, khách hàng đưa thẻ vào máy và thực hiện các bước:

Đối với Thẻ nội địa (6 số thẻ đầu là 970403)

Nếu thẻ đang hoạt động:

 1. Bước 1: Chọn ngôn ngữ giao dịch (tiếng Việt hoặc tiếng Anh). 
 2. Bước 2: Trả lời câu hỏi xác thực dành riêng cho thẻ nội địa
 3. Bước 3: Màn hình nhập PIN chọn “Tạo PIN mới”
 4. Bước 4: Nhập số điện thoại
 5. Bước 5: Nhập OTP (OTP được gửi qua SMS/sử dụng ứng dụng mSign/Token)
 6. Bước 6: Nhập 2 lần mã PIN mới -> Hoàn tất

Nếu thẻ chưa kích hoạt:

 1. Bước 1: Chọn ngôn ngữ giao dịch (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) 
 2. Bước 2: Thông báo thẻ chưa kích hoạt, vui lòng “Xác nhận”
 3. Bước 3: Nhập số điện thoại
 4. Bước 4: Nhập OTP (OTP được gửi qua SMS/sử dụng ứng dụng mSign/Token)
 5. Bước 5: Nhập 2 lần mã PIN mới -> Hoàn tất

Đối với Thẻ quốc tế

Nếu thẻ đang hoạt động:

 1. Bước 1: Chọn ngôn ngữ giao dịch (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
 2. Bước 2: Màn hình nhập PIN chọn “Tạo PIN mới”
 3. Bước 3: Nhập số điện thoại
 4. Bước 4: Nhập OTP (OTP được gửi qua SMS/sử dụng ứng dụng mSign/Token)
 5. Bước 5: Nhập 2 lần mã PIN mới -> Hoàn tất

Nếu thẻ chưa kích hoạt:

 1. Bước 1: Chọn ngôn ngữ giao dịch (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
 2. Bước 2: Màn hình nhập PIN chọn “Tạo PIN mới”
 3. Bước 3: Nhập số điện thoại
 4. Bước 4: Thông báo thẻ chưa kích hoạt, vui lòng “Xác nhận”
 5. Bước 5: Nhập OTP (OTP được gửi qua SMS/sử dụng ứng dụng mSign/Token)
 6. Bước 6: Nhập 2 lần mã PIN mới -> Hoàn tất

Lưu ý: Đối với thẻ đã kích hoạt trước đó, ATM sẽ khóa thẻ nếu khách hàng nhập sai mã xác thực quá 3 lần.

 • CHUYỂN TIỀN TỪ THẺ SACOMBANK*

-  Đến tài khoản/thẻ Sacombank
Đến thẻ Ngân hàng khác có logo Napas
-  Đến thẻ Ngân hàng khác có logo Visa
-  Đến thẻ Ngân hàng khác có logo Mastercard
-  Đến người nhận tiền không dùng thẻ (chọn chuyển tiền đến “Điện thoại di động người nhận)
* Không áp dụng chuyển tiền từ thẻ tín dụng đến thẻ tín dụng 

 • NHẬN TIỀN KHÔNG CẦN THẺ

Người nhận bấm phím “9” trên bàn phím và nhập mật mã nhận được qua Điện thoại di động (chi tiết).

 • THANH TOÁN HÓA ĐƠN 

-  Thuê bao di động trả sau
-  Khoản vay Prudential
-  Nạp tiền điện thoại di động

 • RÚT TIỀN NHANH BẰNG QR

Rút tiền nhanh bằng QR là tính năng mới trên ứng dụng Sacombank Pay. Với tính năng này chủ thẻ không cần sử dụng thẻ vật lý đến máy ATM rút tiền mặt, hạn chế được trường hợp lấy cắp thông tin thẻ từ máy ATM (skimming thẻ) và quên mang thẻ. 
Khi rút tiền bằng QR tại ATM Sacombank, chủ thẻ thực hiện các bước sau:

 1. Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Sacombank Pay
 2. Bước 2: Bấm phím 9 tại ATM và chọn “Rút tiền QR”
 3. Bước 3: Trên Sacombank Pay, chọn Truy cập nhanh, “QR code” và quét mã QR hiện trên màn hình ATM - Chọn “Hoàn tất” 
 4. Bước 4: Trên ATM, chọn/nhập số tiền cần rút - Nhập mã PIN của thẻ/mPass - Nhận tiền

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại đây 

Bạn chưa có thẻ Sacombank?

 • Đăng ký thẻ trực tuyến
 • Đến Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank
 • Liên hệ Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng 24x7: 1900 5555 88 hoặc (028) 3526 6060 l Email: ask@sacombank.com
Đăng ký ngay

Sản phẩm cùng nhóm

Ứng dụng mMerchant

mMerchant – Một giải pháp thanh toán hiện đại do Sacombank mang đến cho đơn vị chấp nhận thẻ
Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ mọi thắc mắc của bạn.
Gọi cho chúng tôi 1800 5858 88
Sacombank sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Chatbot embed