Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Lâu dài

Địa điểm áp dụng

Ứng dụng Sacombank Pay, mBanking & web iBanking.

Khách hàng áp dụng
Khách hàng cá nhân.
Thông tin chi tiết chương trình
  • Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ được hưởng lãi suất cao hơn tại quầy.
  • Gửi tiết kiệm online 24/7 qua ứng dụng Sacombank PaymBanking & web iBanking.
  • Cao hơn tại quầy tới 0,2%.
  • Được rút một phần vốn.
  • Chủ động thanh toán/tất toán.
  • Được cấp xác nhận tiền gửi.
  • Nhận thông báo kỳ thanh toán/Giao dịch online qua Sacombank Pay, mBanking.
  • Vui lòng tham khảo chi tiết bảng lãi suất: Tại đây
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn