Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 02/02/2024

02/02/2024

Chiều ngày 01/2, họp báo Chính phủ thường kỳ được tổ chức, trước câu hỏi về các giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam (VN), ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, TTCK cần có bước phát triển mới.

Đó là việc nâng hạng thị trường từ "thị trường cận biên" lên "mới nổi" theo tiêu chí của các tổ chức xếp hạng quốc tế. Mục tiêu này đã được nêu tại các nghị quyết, quyết định của Thủ tướng về chiến lược phát triển TTCK. Để đạt được mục tiêu nâng hạng TTCK sớm nhất vào 2025, thì trong 2024, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan phải tích cực triển khai các công việc chuẩn bị, gồm 4 nhiệm vụ chủ chốt: (i) Xử lý yêu cầu về ký quỹ. Trong đó, tập trung giải quyết yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch theo khuyến nghị của các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế; (ii) Minh bạch, rõ ràng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp (DN) niêm yết trên TTCK. Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ thực hiện công bố các thông tin 1 cách rõ ràng, minh bạch nhất bằng song ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Anh; (iii) Minh bạch thông tin của các DN niêm yết bằng song ngữ cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bộ Tài chính sẽ triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024, làm sao để kết thúc 2024 các DN cơ bản sẽ đáp ứng yêu cầu này; (iv) Sớm nhất đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vận hành, đảm bảo các yêu cầu của giao dịch, thanh toán lưu ký. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.