Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 02/07/2024

02/07/2024

Ngày 1/7/2024, Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) 2024 chính thức có hiệu lực. Luật sửa đổi quy định lộ trình 5 năm để các ngân hàng thương mại (NHTM) và ngân hàng (NH) nước ngoài giảm dần hạn mức tín dụng đối với 1 khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tập trung.

 Theo PwC, quy định mới này sẽ thúc đẩy các TCTD đa dạng hóa danh mục tín dụng, phân tán rủi ro tín dụng trên nhiều đối tượng vay. Điều này cũng mang lại lợi thế tiềm năng cho doanh nghiệp (DN) nhỏ tìm kiếm khoản vay. Tuy nhiên, các TCTD đối mặt với nhiều thách thức như phải điều chỉnh chiến lược cho vay tín dụng và cập nhật quy trình quản lý rủi ro tín dụng cùng hệ thống công nghệ thông tin. Hơn nữa, việc siết giới hạn cấp tín dụng ảnh hưởng đến mối quan hệ với khách hàng. Đối với phía khách hàng cũng gặp thách thức tăng độ phức tạp và chi phí vay để đảm bảo nguồn vốn. Quy định mới này được đánh giá sẽ giúp NH giảm thiểu rủi ro cho vay phụ thuộc vào 1 nhóm khách hàng, tránh gây bất ổn cho hệ thống. Việc ban hành lộ trình giảm dần tỷ lệ cấp tín dụng này cũng giúp DN lớn tránh bị đứt gãy vốn đột ngột. Đối với hợp đồng, giao dịch khác, thỏa thuận không xác định thời hạn có nội dung không phù hợp với quy định của Luật này được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, TCTD được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/6/2025. Sau thời điểm này, TCTD phải thực hiện chấm dứt hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch khác, thoả thuận bảo đảm phù hợp quy định tại Luật này. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.