Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 03/01/2024

03/01/2024

Sáng 2/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, trong 2024 sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực thị trường, chủ động theo dõi, giám sát đối với thị trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tuyến giám sát; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường. Bên cạnh đó, UBCKNN tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan để triển khai, đẩy mạnh các giải pháp để thị trường chứng khoán (TTCK) VN sớm được nâng hạng từ thị trường cận biến đến thị trường mới nổi; chủ động hội nhập quốc tế; tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) niêm yết được huy động vốn qua TTCK, gắn IPO với niêm yết, rút ngắn thời gian phát hành IPO với thời gian được niêm yết trên TTCK và chủ động công bố thông tin đầu mối. Ngoài ra, với Chiến lược phát triển TTCK đến 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt ngày 29/12/2023, UBCKNN và các đơn vị có liên quan sẽ tổ chức triển khai 1 cách hiệu quả, đảm bảo thực thi các giải pháp, chiến lược phát triển thị trường. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.