Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 09/01/2024

09/01/2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá, việc tăng trưởng tín dụng (TTTD) đạt 13,5%, ổn định tỷ giá, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,25%, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế (KT) là thành công đáng được nghi nhận của toàn hệ thống 2023.

Trong 2024, triển vọng KT toàn cầu và thị trường quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, nền KT dự kiến vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tập trung vào 5 định hướng, giải pháp trọng tâm.Cụ thể: (i) Theo dõi sát diễn biến, tình hình KT thế giới, trong nước để điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT), phối hợp hài hòa; (ii) Điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến KT vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền KT. Định hướng TTTD 2024 #15%; (iii) Tiếp tục triển khai quyết liệu, hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu 2021-2025; Chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh công tác xử lý, phấn đấu 2024 tỷ lệ nợ xấu nội bảng (không gồm NH thương mại yếu kém) <3%,...; (iv) Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động NH và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và chuyển đổi số; (v) NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho điều hành CSTT và hoạt động NH. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.