Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 10/04/2024

10/04/2024

Chính phủ (CP) vừa ban hành Nghị quyết (NQ) số 44/NQ-CP phiên họp CP thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến CP với địa phương.

Trong đó, CP yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bám sát diễn biến kinh tế (KT) thế giới, trong nước để điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; kiên định, nhất quán định hướng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM), kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền KT, an toàn hoạt động ngân hàng (NH) và hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất (LS) và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến KTVM và mục tiêu CSTT. CP yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của CP, Thủ tướng; khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định (NĐ) sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế NĐ số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động thị trường vàng để phát triển thị trường vàng ổn định, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, bền vững, không để tình trạng vàng hóa nền KT. NHNN khẩn trương hoàn thành việc định giá các NH bắt buộc và phương án chuyển giao bắt buộc các NH yếu kém, trình CP xem xét, quyết định theo chỉ đạo tại NQ số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với SCB. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.