Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 11/03/2024

11/03/2024

Ngày 7/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Thông tin tại hội nghị về công tác triển khai Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) 2024, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết, ngày 18/1/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Các TCTD thay thế Luật Các TCTD số 47/2010/QH12. Theo Phó Thống đốc, việc xây dựng Luật Các TCTD nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của TCTD, xử lý những vướng mắc, bất cập của Luật Các TCTD hiện hành….Hiện nay, tại danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD 2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang đề xuất ban hành 6 văn bản quy định chi tiết. NHNN tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục quy định chi tiết luật, nghị quyết và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ lý ban hành Quyết định… Thời hạn để ban hành các văn bản quy định chi tiết và văn bản hướng dẫn thi hành rất gấp cùng với số lượng văn bản cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều, khối lượng công việc lớn nên rất cần có sự phối hợp tham gia tích cực của các Bộ, ngành liên quan. "Để đảm bảo tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD 2024, NHNN đã đề xuất Bộ Tư pháp xem xét áp dụng thủ tục ban hành 1 số văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn". 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất