Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 12/01/2024

12/01/2024

NHNN vừa công bố Thông tư (TT) số 22/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với NH, chi nhánh NH nước ngoài. TT này sẽ có hiệu lực từ 1/7/2024.

TT mới điều chỉnh bổ sung 1 số khái niệm, quy định trong TT 41, trong đó yếu tố đang chú ý nhất là hệ số rủi ro tín dụng (CRW) với 1 số khoản vay... Đối với các khoản vay để mua nhà ở xã hội, mua nhà, xây nhà theo chương trình, dự án hỗ trợ của chính phủ, hệ số rủi ro trong TT mới được điều chỉnh xuống tối đa là 50%, tương ứng tỷ lệ đảm bảo (LTV) từ 100% trở lên và tỷ lệ thu nhập (DSC) trên 35%. Hệ số rủi ro tối thiểu là 20%, ứng với LTV dưới 40% và DSC dưới 35%. Với những trường hợp cho vay mua nhà còn còn lại, hệ số rủi ro được giữ nguyên trong 25-100% như trong TT 41, tùy vào tỷ lệ LTV và DSC. Ngoài ra, TT 22 điều chỉnh hệ số rủi ro tín dụng được áp dụng đối với tài sản là khoản cấp tín dụng chuyên biệt dưới hình thức cấp tín dụng tài trợ dự án KD bất động sản khu công nghiệp xuống 160%. Trong TT trước đây, hệ số rủi ro được quy định chung ở mức 200% đối với tất cả các khoản cấp tín dụng tài trợ dự án KD bất động sản. Đồng thời, TT 22 bổ sung hệ số rủi ro cho các khoản vay phục vụ mục đích phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ ở mức 50%. Trước đây, hệ số rủi ro của lĩnh vực này không được quy định riêng. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.