Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 15/03/2024

15/03/2024

Hoàn thiện khung pháp lý quản lý tải sản ảo là nhiệm vụ quan trọng tại Quyết định 194 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thông tin này được ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết tại hội thảo Góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Theo ông, trong bối cảnh Việt Nam (VN) bị đưa vào danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), thì việc hoàn thiện khung khổ pháp lý quản lý tài sản ảo càng cấp bách hơn. Bên cạnh đó, từ thực tiễn vận hành của tài sản ảo, đòi hỏi phải có khung pháp lý. Hoạt động giao dịch tiền ảo tại VN thông qua các sàn giao dịch đang diễn ra khá sôi động, với loại tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum…Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực VBA, nhấn mạnh rằng, tài sản ảo là xu thế chung không thể đảo ngược của thế giới. Qua tham vấn ý kiến của các bên liên quan, có 60% nghiêng về phương án cấm tài sản ảo, có 40% ý kiến trung tính. Việc cấm tài sản ảo là không khả thi. Thay vào đó, cần phải nhanh chóng ban hành các quy định quản lý tải sản ảo và nhà cung cấp tài sản ảo phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) nhằm đưa VN ra khỏi danh sách Xám theo Quyết định số 194 ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất