Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 19/04/2024

19/04/2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép và 1 số quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng (NH) nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam (VN) của tổ chức tín dụng (TCTD) nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động NH.

Một điểm đáng chú ý của dự thảo Thông tư là bổ sung nội dung về phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm (ĐLBH) của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài cho phù hợp với khoản 2 Điều 113 Luật Các TCTD 2024. Dự thảo Thông tư nêu rõ khi giấy phép mà NHNN cấp cho NHTM, chi nhánh NH nước ngoài có nội dung hoạt động ĐLBH, NHTM, chi nhánh NH nước ngoài được thực hiện hoạt động ĐLBH đối với các sản phẩm bảo hiểm (SPBH) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (KDBH), trừ SPBH liên kết đầu tư. Khi thực hiện hoạt động ĐLBH, NHTM, chi nhánh NH nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về KDBH và quy định của pháp luật có liên quan. Nhà điều hành giải thích đối với SPBH liên kết đầu tư, cần thiết quy định theo hướng không cho phép NHTM, chi nhánh NH nước ngoài thực hiện hoạt động này do SPBH liên kết đầu tư dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng với sản phẩm huy động vốn, ủy thác đầu tư mà NHTM cung cấp cho khách hàng. Trước đó Quốc hội đã thông qua Luật Các TCTD (sửa đổi). Trong luật mới được thông qua, NHTM được thực hiện hoạt động ĐLBH theo quy định của pháp luật về KDBH, phù hợp với phạm vi hoạt động ĐLBH theo quy định của Thống đốc NHNN. Luật cho phép, NHTM được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp (DN) hoạt động trong các lĩnh vực như bảo hiểm,.. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.