Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 20/03/2024

20/03/2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu NHNN chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường vàng được giao tại công điện và chỉ thị của Thủ tướng và các công văn của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao NHNN phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị giám sát, thanh, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp (DN) kinh doanh vàng, cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng, các chủ thể khác tham gia thị trường. Mục tiêu nhằm bảo đảm ổn định, bình ổn, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế (KT); đồng thời, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Các nhiệm vụ này được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 3/2024. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN khẩn trương tổng kết Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới, hoàn thành trong Q.I/2024. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất