Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 22/02/2024

22/02/2024

Đến cuối tháng 1/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt 3.5 triệu tỷ đồng, giảm 0.93% so với cuối năm 2023 và tăng 9.27% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, tín dụng giảm 0.48%. Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, nguyên nhân tác động đến kết quả tín dụng tháng 1/2024 trên địa bàn, ngoài các yếu tố liên quan đến hoạt động tín dụng thì yếu tố kỹ thuật, gắn liền với kỳ nghỉ Tết cổ truyền âm lịch và tính chất thời vụ là yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng trong tháng 1/2024. Với diễn biến đó, các giải pháp mở rộng và tăng trưởng tín dụng sau đây nên được xem xét để tập trung triển khai: Thứ nhất, khai thác và sử dụng vốn hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng hiện hữu sử dụng vốn vay hiệu quả. Thứ hai, tiếp tục tập trung và thực hiện giải pháp tăng trưởng tín dụng vào nhóm ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế; Thứ ba, thực hiện các giải pháp liên quan đến kích thích sản xuất kinh doanh; kích thích nhu cầu vay vốn. Trong bối cảnh được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, việc chủ động và thực hiện tốt các giải pháp tín dụng của các TCTD sẽ không chỉ hạn chế tác động của những khó khăn khách quan, khó khăn từ phía thị trường mà còn góp phần đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng trưởng và phát triển. Kết quả này, sẽ tác động tích cực trở lại đối với tăng trưởng tín dụng của các TCTD và góp phần thực hiện tốt định hướng tăng trưởng tín dụng của NHNN trong năm 2024. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất