Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 22/05/2024

22/05/2024

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng và tiền gửi ngày càng khó khăn, ngành NH đang đẩy nhanh việc chuyển hướng từ tăng trưởng dựa trên khách hàng mới sang tập trung khai thác sâu hơn vào nhu cầu tài chính của các tệp khách hàng hiện hữu.

Động thái này nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và tăng cường mối quan hệ với khách hàng, đồng thời đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Trong bối cảnh KT hiện tại, các NH Việt Nam (VN) đã trải qua 1 giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng về số lượng khách hàng, dẫn đến quy mô khách hàng rất lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Số liệu thể hiện rằng, mạng lưới khách hàng của các NH đã được mở rộng rất nhanh chỉ trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa rằng, không gian để tăng trưởng số lượng khách hàng mới sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Sự phát triển của công nghệ dữ liệu lớn và ứng dụng mô hình quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hiện đại đã cho phép các NH không chỉ nhanh chóng phân tích hành vi tiêu dùng mà còn dự đoán nhu cầu tài chính tương lai của khách hàng. Trong đó, việc nhận diện chính xác nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng là trọng tâm nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có tính cá nhân hóa cao. Đây là 1 bước tiến quan trọng giúp ngành NH phát triển một cách bền vững và hiệu quả hơn, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà thị trường ngày càng trở nên cạnh tranh và bão hòa.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.