Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 23/01/2024

23/01/2024

Hiện nay, đa số ngân hàng (NH) chưa công bố báo cáo tài chính Q.IV và cả năm 2023. Tuy nhiên, do tăng trưởng tín dụng (TTTD) tăng tốc đột ngột vào cuối năm, đạt mức trên 13,71% (tăng 4,7% sv tháng 11/2023), giới phân tích cho rằng, tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm xuống trong Q.IV/2023.

Tỷ lệ này có thể sẽ tăng trở lại trong nửa đầu năm 2024 khi TTTD chậm lại và các yếu tố vĩ mô chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2024 sẽ không có nhiều thay đổi sv 2023, do cuối năm dự kiến các NH sẽ đẩy mạnh xóa nợ xấu và nền kinh tế (KT) phục hồi mạnh hơn. Dự báo 6 tháng tới, các tổ chức tín dụng (TCTD) quan ngại mặt bằng rủi ro tín dụng tổng thể (RRTDTT) tiếp tục tăng. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), RRTDTT được dự báo ở mức 11,9%, cao hơn mức 10,9% của 6 tháng cuối năm 2023. Năm 2024, RRTDTT được dự báo tăng chậm lại sv 2023 (đạt 7,81%, thấp hơn mức 15,6% của 2023). Theo NHNN, 6 tháng đầu năm và cả năm 2024, 70,3-73,3% TCTD dự kiến tiếp tục giữ nguyên hoặc nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình. Các NH nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng của đơn vị nhờ kỳ vọng các nhân tố “triển vọng KT vĩ mô khả quan” cùng với “chính sách định hướng, quản lý phát triển các ngành KT của Chính phủ” và “chính sách định hướng, quản lý tín dụng của Chính phủ, NHNN”. Ba lĩnh vực được các NH dự báo là động lực TTTD trong 2024 gồm: bán buôn, bán lẻ; xuất, nhập khẩu; sản xuất thức ăn và đồ uống. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.