Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 24/06/2024

24/06/2024

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Việt Nam (VN) đã tích cực thúc đẩy tăng trưởng bằng cả chính sách tài khóa và tiền tệ.

Thực tế, sau khi đã nới lỏng 1 thời gian dài, cả chính sách tài khóa và tiền tệ đều đã bị kéo căng hết mức. Tuy nhiên, điều thấy rõ trong 2023 đó là tăng trưởng kinh tế (KT) VN không nhờ sự nới lỏng tài khóa hay tiền tệ này mà khả quan hơn. Một lý do đơn giản là thương mại toàn cầu và xuất khẩu (XK) rất ít liên quan đến lãi suất (LS) VND. Doanh nghiệp (DN) FDI, nhóm chiếm tới ¾ giá trị XK, hoàn toàn có thể vay bằng USD với LS thấp theo những quan hệ sẵn có với ngân hàng (NH) nước ngoài. Trong khi đó, giảm sâu LS VND đang gây sức ép lên các cân đối vĩ mô quan trọng, rõ nhất là tỷ giá và bong bóng tài sản. Theo dự báo, tăng trưởng của 2024 và 2025 chắc chắn sẽ khả quan nhờ XK, không phải nhờ nới lỏng tiền tệ. Vì vậy, có thể coi việc nới lỏng tiền tệ đến thời điểm này là đã hoàn thành sứ mệnh. Cần lưu ý rằng, LS cho vay, yếu tố quyết định đến hỗ trợ tăng trưởng không nhất thiết phải tăng theo LS huy động. Thời điểm này là lúc các NH thương mại cần chia sẻ thực chất hơn với DN bằng cách tăng LS cho vay chậm hơn. Như vậy thì chính sách tiền tệ và định hướng LS trong 2024 cần phải rất linh hoạt theo hướng tăng dần LS huy động VND để hỗ trợ ổn định tỷ giá, giảm bớt đầu cơ hình thành bong bóng tài sản trong khi cố gắng giảm, giữ hoặc tăng chậm LS cho vay. Làm như vậy thì 2024 và 2025 chúng ta sẽ có được cả tăng trưởng và ổn định vĩ mô. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.