Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 27/05/2024

27/05/2024

Trong báo cập nhật về ngành NH Q.I, Vietnam Investors Service (VIS Rating) nhận định, nợ quá hạn và nợ xấu của nhóm NH cho vay bán lẻ đã tăng lên đáng kể. Xét chung toàn ngành, tỷ lệ nợ xấu (NPL) đã tăng từ 1,9% vào cuối năm 2023 lên 2,2% vào Q.I/2024 do lĩnh vực cho vay bán lẻ.

 Những NH tập trung vào lĩnh vực bán lẻ (khách hàng cá nhân, doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa) như VIB, VPBank và ABBank ghi nhận nợ quá hạn tăng cao từ cho vay mua nhà. Dự báo đến cuối năm 2024, NPL và chi phí tín dụng của ngành sẽ giảm sv 2023 do tỷ lệ hình thành nợ xấu mới suy giảm và các NH giải quyết các khoản nợ xấu thông qua việc thu hồi hoặc xóa nợ. VIS Rating đánh giá, bộ đệm rủi ro của NH vẫn còn yếu do tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) tiếp tục giảm. LLCR của ngành giảm xuống 86% từ mức 92% vào cuối năm 2023. Theo dữ liệu của VIS Rating, TTTD ngành trong 3 tháng đầu năm 2024 ở mức khiêm tốn 0,26%, với động lực chủ yếu từ cho vay DN lớn của 1 số NH tư nhân. Trong các quý tới, nhu cầu tín dụng sẽ dần tăng và NIM sẽ cải thiện sv mức 2023, từ đó thúc đẩy ROAA của các NH tăng dần. Nhìn chung, các NH duy trì đủ lượng tài sản thanh khoản và sẽ huy động thêm trái phiếu dài hạn để bổ sung nguồn vốn và duy trì dưới mức giới hạn quy định về vốn ngắn hạn cho các khoản vay trung và dài hạn (SMLR) là 30%.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.