Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 28/05/2024

28/05/2024

Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy, từ cuối tháng 3/2024 đến nay, các ngân hàng (NH) rục rịch phát hành trở lại.

Theo đơn vị này, tổng lượng trái phiếu mà các NH phát hành trong 2 tháng qua là 9.600 tỷ đồng, chiếm #30% tổng giá trị trái phiếu phát hành tính từ đầu năm, chỉ đứng sau nhóm BĐS. Đa phần NH đều phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2. Theo báo cáo thị trường trái phiếu tháng 5 của MBS, từ ngày 1/5 đến 22/5/2024, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (DN) phát hành thành công ước đạt hơn 10.700 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần sv cùng kỳ 2023. Lũy kế từ đầu năm, đối với ngành NH, các NH tăng mạnh hoạt động huy động vốn từ kênh trái phiếu, với tổng giá trị phát hành đạt 19.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35%. Cùng kỳ 2023, giá trị phát các NH là 400 tỷ đồng. Lãi suất (LS) bình quân (BQ) gia quyền của trái phiếu NH vẫn là 5,3%/năm, kỳ hạn BQ là 4,8 năm. Theo các chuyên gia, xu hướng các NH quay trở lại phát hành trái phiếu trong bối cảnh NH dồi dào thanh khoản nhưng đa phần là tiền gửi kỳ hạn ngắn. Trong khi đó, các NH vẫn đứng trước áp lực huy động vốn kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2. FiinRatings đưa ra nhận định rằng, các NH đẩy mạnh phát hành trái phiếu trong bối cảnh thanh khoản thị trường có dấu hiệu giảm dư thừa, thể hiện ở LS liên ngân hàng (LNH) qua đêm đã nhảy vọt lên mức trên 4% trong tháng 4. Theo FiinRatings, đây là kết quả của việc NHNN liên tục hút thanh khoản qua OMO thời gian vừa qua; đồng thời huy động tiền gửi từ dân cư, của các tổ chức tín dụng giảm tốc trong Q.I/2024. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.