Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 04/07/2023

04/07/2023

Tăng trưởng M2 so với đầu năm đã tăng lên mức 2,53%, tăng tốc khá mạnh trong Quý 2.

Xu hướng này cho thấy, nhà điều hành đang nỗ lực mở rộng cung tiền hơn, hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống, nhằm kéo giảm lãi suất và kích thích vốn đầu ra. Mặc dù vậy, tín dụng vẫn tăng khá thấp do nền kinh tế còn suy yếu, các điểm nghẽn chưa thể hồi phục. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới hồi phục, trong nước nới lỏng mạnh mẽ, các ngân hàng sẽ có nhiều dư địa trong nửa sau năm.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.