Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 28/06/2023

28/06/2023

Các chuyên gia dự báo, Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm tiếp lãi suất (LS) điều hành trong nửa sau của năm 2023. Đặc biệt, LS cho vay sẽ giảm nhanh hơn LS huy động, vì các ngân hàng đã chủ động cân đối vốn trong 6 tháng đầu năm.

Theo quy luật cung cầu, giảm LS sẽ phần nào kích thích nhu cầu về tín dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giảm LS không phải là tất cả, mà cầu của doanh nghiệp (DN) mới là yếu tố quyết định. DN phải nhìn nhận lại quá trình sản xuất kinh doanh, rộng hơn là thị trường, phương án kinh doanh khả thi, đem lại khả năng phục hồi. Ngân hàng luôn sẵn sàng cho DN có phưong án kinh doanh tốt vay.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.