Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 29/05/2023

29/05/2023

Trong bối cảnh ưu tiên tăng trưởng khi lạm phát và tỷ giá ổn định, khả năng chính sách tiền tệ nới lỏng thêm là hoàn toàn khả thi.

Các chuyên gia kỳ vọng sẽ có thêm 1 lần giảm lãi suất nữa trong Q.III hoặc Q.IV với mức giảm 0,5%-1%. Tuy nhiên, rủi ro tỷ giá tăng cao là trở ngại lớn khi dòng vốn đảo ngược có thể ảnh hưởng đến các cân đối vĩ mô lớn khi dòng vốn đảo ngược có thể ảnh hưởng đến các cân đối vĩ mô lớn. Do đó, nới lỏng chính sách tiền tệ phải cần thời gian để cân đối các biến số trong nền kinh tế.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.