Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 30/06/2023

30/06/2023

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, tính đến thời điểm 20/6/2023, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,53% so với cuối năm 2022 (cùng kỳ năm trước tăng 3,30%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 3,26% (cùng kỳ năm trước tăng 3,97%).

Tăng trưởng tín dụng tính đến 20/6 đạt 3,13% trong khi cùng kỳ năm trước tăng 8,51%. Lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại khoảng 5,8%/năm (giảm 0,7% so với cuối năm 2022); lãi suất cho vay bình quân khoảng 8,9%/năm (giảm 1,0%/năm so với cuối năm 2022).

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất