Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 05/07/2023

05/07/2023

Ngày 4/7, Đại diện Bộ Tài chính Việt Nam và Trưởng đại diện Cơ quan Nhật Bản Sugano Yuichi đã thực hiện ký kết 3 thỏa thuận vay cho với 3 chương trình, dự án với tổng trị giá lên tới gần 61 tỷ JPY.

Việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cam kết tài trợ cho Chính phủ Việt Nam để thực hiện các chương trình, dự án này khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cũng như sự tin tưởng của Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản vào năng lực quản lý, thực hiện dự án và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người Việt Nam.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.