Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 13/06/2023

13/06/2023

Tại Nghị quyết số 88/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, Chính phủ yêu cầu:

Bộ Tài chính hoàn thiện báo cáo về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022-2023 và đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, hạn chế hiện nay, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2023. Đồng thời, báo cáo phương án tổng thể điều hành chính sách tài khóa trong tình hình hiện nay theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 6/4/2023.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.