Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 25/05/2023

25/05/2023

Các chuyên gia cho rằng, Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất là hành động kịp thời hỗ trợ cho nền kinh tế, giúp tiết giảm chi phí, gia tăng năng lực cạnh tranh, nhanh chóng phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, giảm lãi suất chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ phụ thuộc và sự hồi phục kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu dung nội địa tăng lên. Điều này đòi hỏi thời gian để khôi phục nhu cầu hàng hóa. Ngoài ra, dư địa để giảm lãi suất không còn nhiều khi ngân hàng trung ương lớn vẫn duy trì lãi suất cao để chống lạm phát.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.