Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 09/05/2023

09/05/2023

Theo số liệu thống kê từ 28 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, số dư nợ xấu (NX) tại thời điểm 31/03/2022 tăng 24% so với đầu năm, lên hơn 170.134 tỷ đồng, trong đó, gần 90 ghi nhận NX tăng.

Số dư NX tăng kéo theo tỷ lệ NX tại nhiều ngân hàng vượt ngưỡng 3 thậm chí ghi nhận ở mức 2 chữ số như NCB, VPBank, Vietbank, ABBank, VIB Một số ngân hàng có số dư NX tăng nhanh trong Q.I như TPBank tăng 84%, MB tăng 68%, OCB tăng 51%, BIDV tăng 40%... chủ yếu do nợ nhóm 3 tăng cao.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất