Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 28/4/2023

28/04/2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Tp.HCM vừa ban hành văn bản gửi tổng giám đốc các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn triển khai chính sách cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng.

Theo đó, NHNN chi nhánh Tp.HCM đôn đốc TCTD xây dựng quy trình nội bộ, Hội sở tập huấn cho đơn vị trong mạng lưới để tư vấn, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng đủ điều kiện được gia hạn nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN. Đồng thời, TCTD đẩy mạnh truyền thông chủ trương điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng để người dân và cộng động doanh nghiệp nắm bắt được thông tin.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.