Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 31/7/2023

31/07/2023

Các chuyên gia cho rằng, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD sẽ giảm thêm, khiến cho việc nắm giữ VND trở nên ít hấp dẫn hơn, từ đó có thể gây áp lực đẩy tỷ giá USD/VND tăng.

Tuy nhiên, áp lực lên VND là không quá lớn vì mức tăng không quá lớn, quá trình tăng đã đến cuối chu kỳ, cán cân thương mại nghiêng về hướng xuất siêu, nguồn cung ngoại tệ từ các thương vụ M&A khá tốt, đủ sức cân bằng các áp lực bên ngoài.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.