Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 01/12/2023

01/12/2023

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn gửi tới 28 ngân hàng thương mại (NHTM) về vấn đề tăng trưởng tín dụng (TTTD) cuối năm ở mức thấp do quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế (KT) còn gặp nhiều khó khăn, sức hấp thụ vốn và cầu tín dụng của nền KT yếu.

Trong bối cảnh đó, TTTD của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) không đồng đều, 1 số TCTD tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung toàn hệ thống, trong khi 1 số TCTD tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm. Do đó, để kịp thời linh hoạt điều hành chỉ tiêu TTTD nhằm đáp ứng vốn cho tăng trưởng KT, NHNN cho biết, sẽ thực hiện điều hòa chỉ tiêu TTTD trong toàn hệ thống đã phân bổ cho các TCTD… Ngày 29/11/2023, NHNN đã có văn bản gửi các TCTD thông báo mức tăng trưởng tăng thêm cho các TCTD công khai, minh bạch theo các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. Theo đó, các TCTD có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng 2022. Đồng thời, ưu tiên thêm cho những TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất (LS) cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. Từ nay đến hết năm, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có các giải pháp điều hành kịp thời, phù hợp, chủ động bổ sung hạn mức, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng vốn tín dụng cho nền KT. 

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.