Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 03/11/2023

03/11/2023

Khủng hoảng nợ tại các doanh nghiệp (DN) là nguyên nhân khiến nợ xấu (NX) của hệ thống ngân hàng (NH) gia tăng nhanh trong thời gian qua, gây rủi ro cho nền kinh tế (KT).

Do đó, theo các chuyên gia, cần hỗ trợ các NH xử lý nếu không sẽ không có nguồn tiền để tái tục cho vay. Tổng thư Ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VN) phân tích, hiện khó khăn của DN đến từ rất nhiều phía, khó khăn từ thị trường thế giới và trong nước. Để xử lý tình trạng trên, cần có các cơ chế, chính sách phân loại đánh giá đúng đối với các loại hình DN để có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.