Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 06/9/2023

06/09/2023

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng tại thời điểm 31/7/2023 ở mức hơn 18.442.412 tỷ đồng, ⬇327.488 tỷ đồng sv cuối tháng 6 (⬇1,7%). Sự sụt giảm chủ yếu đến từ 2 nhóm là ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và NHTM Cổ phần.

 Theo đó, tài sản các NHTM Nhà nước ⬇157.000 tỷ sv cuối Q.II, xuống 7,501 triệu tỷ đồng (⬇2,1%); tài sản các NHTM Cổ phần ⬇127.200 tỷ xuống 8,382 triệu tỷ đồng (⬇1,5%). Ngoài 2 nhóm ngân hàng (NH) trên, khối NH liên doanh, nước ngoài và công ty tài chính, cho thuê cũng có quy mô tài sản giảm trong tháng 7 với mức thu hẹp lần lượt là gần 45.200 tỷ và 6.000 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến tổng tài sản ngành NH giảm mạnh trong tháng 7 không được công bố.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.