Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 06/10/2023

06/10/2023

Theo dữ liệu IMF, dự trữ ngoại hối của Việt Nam (VN) giảm 89,24 tỷ USD (tính đến tháng 6/2023) #15 tuần nhập khẩu, cán cân thương mại thặng dư hơn 20 tỷ USD nên áp lực tỷ giá chưa phải là quá lớn.

Với bối cảnh hiện tại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ có nhiều công cụ để điều tiết tỷ giá ổn định, nhất là việc hút bớt thanh khoản dư thừa trên thị trường liên ngân hàng (LNH) nhằm giúp lãi suất (LS) LNH tăng trở lại, từ đó thu hẹp chênh lệch LS giữa VND và USD, làm giảm áp lực lên tỷ giá. Nhìn ở góc độ tác động của tỷ giá tăng tới xu hướng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN), Tổng giám đốc Hội đồng Đầu tư VinaCapital phân tích, với những nước đang phát triển như VN, NĐTNN đều dự phòng biến động tỷ giá #2-3%/năm là mức phù hợp, chấp nhận được để họ đầu tư sv lợi nhuận đem lại.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.