Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 08/9/2023

08/09/2023

Thời gian gần đây, không chỉ phát hành, NH còn tăng cường mua lại trái phiếu trước hạn. Thống kê từ HNX, trong Q.II, có 17 NH mua lại trái phiếu trước hạn.

Các NH đã mua lại lượng lớn trái phiếu như: ACB (10.000 tỷ đồng), TPBank (8.100 tỷ đồng), BIDV (7.394 tỷ đồng), LPB (7.000 tỷ đồng)… Theo VBMA, tổng giá trị trái phiếu được DN mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 145.267 tỷ đồng, ⬆39% sv cùng kỳ 2022. Riêng nhóm NH chiếm 53% tổng giá trị mua lại trước hạn, #76.968 tỷ đồng. Trong phần còn lại của 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 127.816 tỷ đồng.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.