Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 11/8/2023

11/08/2023

Trưởng phòng Marketing bán lẻ Vietcombank chia sẻ, theo dự báo của công ty tư vấn BCG, cùng với sự phát triển năng động của nền KT, phân khúc khách hàng ưu tiên hay khách hàng cao cấp tại thị trường VN sẽ tăng trưởng mạnh với mức 10-12%/năm từ nay tới 2030, dự kiến đến 2025, VN sẽ có hơn 10 triệu người thuộc phân khúc này.

Đối với nhiều ngân hàng thương mại (NHTM), đây là tập khách hàng có đóng góp rất trọng yếu trong kết quả hoạt động: mặc dù về số lượng chỉ chiếm ±1% nhưng đóng góp trong tổng thu nhập lại lên đến 40%.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.