Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 11/10/2023

11/10/2023

Tại báo cáo vừa gửi Quốc hội (QH), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, từ 2012 đến nay, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu (NX).

Tính riêng 7 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống xử lý được 128.800 tỷ đồng NX, tăng 46,3% sv cùng kỳ 2022. Theo Báo cáo của NHNN, tính từ 2012 đến cuối tháng 7/2023, toàn hệ thống đã xử lý được 1.695.700 tỷ đồng NX. Trong đó, TCTD tự xử lý ở mức cao 1.271.700 tỷ đồng (chiếm 75% trong tổng NX được xử lý), còn lại là bán nợ (gồm bán cho VAMC và tổ chức, cá nhân khác) 424.000 tỷ đồng, chiếm 25% trong tổng NX được xử lý.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.