Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 15/8/2023

15/08/2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh NH nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng LS.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN yêu cầu các TCTD giảm LS cho vay đối với đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và khoản cho vay mới, phấn đấu mức giảm LS tối thiểu 1,5-2%/năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng nhằm hỗ trợ DN, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. NHNN yêu cầu các TCTD báo cáo cam kết giảm LS cho vay trong 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và khoản vay mới trước 25/8.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.