Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 18/10/2023

18/10/2023

Các chuyên gia cho rằng, hiện dư địa chính sách tiền tệ (CSTT) đã “cạn” và khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm thêm lãi suất (LS) điều hành là không còn.

Bởi khi NHNN tiếp tục giảm LS điều hành sẽ không hỗ trợ nhiều cho tăng trưởng mà lại gây căng thẳng về tỷ giá. Trên thực tế, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng có tăng nhưng vẫn thấp hơn sv 2022. Theo các chuyên gia, nguyên nhân đến từ nền kinh tế (KT) gặp khó, tác động của nước ngoài và doanh nghiệp (DN) trong nước. UOB vẫn thấy triển vọng cắt giảm LS thêm 100 bps (xuống 3,5%) nhưng thời gian thực hiện có thể được chuyển sang Q.IV và quyết định này có thể vẫn cần cân nhắc khi Ngân hàng Trung ương (NHTW) sẽ xem xét cân đối cả rủi ro tăng trưởng và lạm phát.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.