Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 20/10/2023

20/10/2023

Trao đổi vấn đề dư địa giảm lãi suất (LS) điều hành, TS.Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, với LS tái cấp vốn hiện nay ở mức 4,5%/năm và LS tái chiết khấu là 3%/năm thì dư địa giảm LS điều hành vẫn còn.

Tuy nhiên, "LS điều hành" dường như không còn là chỉ số quan trọng, không còn là "từ khoá" với thị trường tiền tệ thời điểm hiện tại. Theo đó, LS qua đêm ở mức thấp trong bối cảnh LS của FED duy trì ở mức cao và có khả năng tiếp tục tăng vào cuối 2023 mới là chỉ số đáng lưu ý. Trong bối cảnh DXY dao động 106-107 và tiếp tục xu hướng tăng, mà chúng ta cứ giảm LS thì USD sẽ tiếp tục tăng giá, khiến khoảng cách USD và VND bị nới rộng, gây bất lợi cho tỷ giá theo xu hướng tăng giá trị USD, giảm giá trị VND.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất