Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 21/8/2023

21/08/2023

Theo thống kê 29 ngân hàng (NH) đã công bố báo cáo tài chính, 6 tháng đầu năm 2023, các NH này đã trả 311.816 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 80% sv cùng kỳ 2022.

Việc chi phí trả lãi của các NH tăng mạnh là điều đã được nhiều chuyên gia dự báo từ thời điểm Q.IV/2022 khi các NH bước vào cuộc đua lãi suất (LS) và cùng lúc có 1 lượng tiền lớn đổ vào hệ thống NH qua kênh tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.