Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 22/8/2023

22/08/2023

Chuyên gia kinh tế (KT) trưởng tại Việt Nam (VN) của Ngân hàng Phát triển châu Á cho rằng, hiện tại chưa thể coi là nền KT VN đã có tiền rẻ.

Tiền chỉ được coi là rẻ khi tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp (DN) cao sv đồng vốn đi vay, hay nói cách khác là DN được tiếp cận nguồn tín dụng với lãi suất (LS) thấp để hoạt động kinh doanh và thu được lợi nhuận cao. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.