Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 23/10/2023

23/10/2023

Thủ tướng vừa có công điện về tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh (SXKD) và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Công điện cho biết, tiếp cận vốn tín dụng đến nay vẫn khó khăn, tăng trưởng tín dụng đạt thấp - chỉ đạt 6,29% tính đến 11/10, thấp hơn nhiều sv cùng kỳ 2022 (11,12%) cũng như định hướng điều hành cả năm (14-15%). Do đó, 1 trong những yêu cầu mà Thủ tướng giao cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất (LS). Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN triển khai các gói tín dụng phù hợp của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) cùng vượt qua khó khăn, đẩy mạnh SXKD.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.