Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 26/10/2023

26/10/2023

Trong báo cáo thị trường bất động sản (BĐS) Q.III mới công bố, Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến 31/8/2023 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh (KD) BĐS đạt 986.477 tỷ đồng.

Trước đó, dư nợ tín dụng đối với hoạt động KD BĐS tính đến cuối năm 2022 đạt 800.000 tỷ đồng. Như vậy, 8 tháng đầu năm 2023, các NH đã bơm thêm 186.500 tỷ đồng cho hoạt động KD BĐS. Tăng trưởng tín dụng toàn nền KT 8 tháng đầu năm chỉ đạt 5,57%, tăng #663.900 tỷ đồng. Như vậy, hơn 28% tổng quy mô tín dụng tăng thêm trong 8 tháng đầu năm được đóng góp bởi lĩnh vực KD BĐS. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở ghi nhận cao nhất với 266.248 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 27% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động KD BĐS.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.