Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 28/8/2023

28/08/2023

Theo số liệu từ NHNN, dư nợ tín dụng vào hoạt động kinh doanh BĐS trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng 17,41%, vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 (10,73%). Ngược lại, tín dụng tiêu dùng, tự sử dụng BĐS giảm 1,12%.

Tổng dư nợ BĐS vẫn tăng hơn 4,7% so với đầu năm. Đây cũng là năm đầu tiên dư nợ tín dụng tiêu dùng BĐS có xu hướng giảm trong 3 năm gần đây. Nhìn lại thời điểm cuối năm 2022, tín dụng cho lĩnh vực này tăng 31,01%. Tổng dư nợ cho lĩnh vực BĐS đạt 2,7 triệu tỷ đồng, trong đó, khoảng 65,1% dành cho vay tiêu dùng, phần còn lại là kinh doanh BĐS.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.