Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 28/11/2023

28/11/2023

Tổng giám đốc VIS Rating đánh giá, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nhìn chung đã bước vào chu kỳ mới, khi giá trị trái phiếu có rủi ro cao giảm dần trong vòng 12-18 tháng tới.

Cụ thể, Q.IV/2023, giá trị trái phiếu có độ rủi ro cao là 19.000 tỷ đồng; Q.I/2024 còn 8.000 tỷ đồng; Q.II/2024 là 13.000 tỷ đồng; Q.III/2023 là 13.000 tỷ đồng và Q.IV/2024 là 9.000 tỷ đồng. Như vậy, năm 2024, tổng giá trị của rủi ro cao #43.000 tỷ đồng, chỉ bằng 1 quý trong 2023. Quy mô thị trường TPDN phát tín hiệu ổn định từ tháng 7/2023. Toàn bộ quy định mới có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2024 là điểm cốt yếu giúp thị trường nhận thức đúng mức hơn về tính kỷ luật, mở đường cho thị trường chuyển sang chu kỳ mới. Các quy định bắt đầu có hiệu lực bao gồm khung pháp lý giám sát chặt chẽ hơn, yêu cầu nhà đầu tư chuyên nghiệp, xếp hạng tín nhiệm…Theo Giám đốc khối xếp hạng và nghiên cứu VIS Rating, trong 2 năm gần đây, thị trường TPDN gặp cú sốc về thanh khoản khi nhiều nhà phát hành trả gốc và lãi đúng hạn. Bước sang 2024, thị trường trái phiếu sẽ có 3 điểm dẫn dắt, bao gồm:

(i) Tỷ lệ trái phiếu chậm trả gốc và lãi phát sinh mới sẽ giảm dần;

(ii) Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ với hoạt động kinh doanh và kích cầu nền KT giúp cho DN sẽ dần hiệu quả trong 2024, giúp hoạt động kinh doanh, dòng tiền của DN tốt hơn;

(iii) Những thay đổi thị trường gần đây đã giúp tâm lý nhà đầu tư cải thiện dần. 

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.