Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 29/11/2023

29/11/2023

Sau 10 năm triển khai Thông tư (TT) số 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM), đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định xây dựng dự thảo TT "Quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM" thay thế TT21. Ban soạn thảo cho biết, TT mới được sửa đổi theo hướng khuyến khích các tổ chức tín dụng (TCTD) mở mới các chi nhánh (CN), phòng giao dịch (PGD) ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa (NTVSVX), góp phần hiện thực hoá Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. TT được xây dựng theo hướng bổ sung hiện diện thương mại khác của NHTM là ngân hàng (NH) con tại nước ngoài, bổ sung quy định về thành lập CN ở NTVSVX, sửa đổi công thức tính số CN mà NHTM được thành lập, bổ sung trường hợp chấm dứt hoạt động CN, PGD và bổ sung quy định về điều kiện thành lập CN theo kết quả xếp hạng NH… Nhằm hạn chế tình trạng phân bổ mạng lưới hoạt động không đồng đều giữa khu vực NTVSVX và khu vực thành thị, đồng thời khuyến khích NHTM phát triển mạng lưới tại vùng NTVSVX, Dự thảo sửa đổi mục 4, Điều 7. Theo đó, NHTM được phép thành lập không quá 5 CN trong 1 năm tài chính. Số lượng CN được phép thành lập tại vùng NTVSVX chiếm ít nhất 50% tổng số CN được phép thành lập trong 1 năm tài chính... Điều 11 quy định về số lượng PGD được thành lập được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện cho NHTM hiện có số lượng PGD đã vượt quy định được tiếp tục mở mạng lưới tại vùng NTVSVX. 

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.