Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 04/8/2023

04/08/2023

Nhờ một loạt chính sách hỗ trợ kinh tế được ban hành, tăng trưởng tín dụng đã có sự cải thiện nhẹ trong tháng 6 nhưng khá chậm do khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp.

Trong khi đó, tăng trưởng cung tiền M2 cải thiện liên tục 3 tháng gần đây đã kéo khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng cung tiền M2 thu hẹp. Lãi suất cho vay có thể giảm mạnh trong nửa cuối 2023 do chi phí vốn của ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư 02/2023/TT-NHNN cho phép giãn trích lập dự phòng nợ xấu.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.