Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 11/04/2023

11/04/2023

Áp lực thanh toán trái phiếu đến hạn đè nặng lên các nhà phát hành nhưng với việc Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đã ban hành, lợi ích của trái chủ và nhà phát hành có thể được đảm bảo cả từ hai phía.

Do các thị trường tài chính tiền tệ - bất động sản có mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, nên việc gia hạn trái phiếu doanh nghiệp cũng sẽ tác động tích cực đến thị trường tài chính, ngân hàng, tránh những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế đang trong quá trình hồi phục hiện nay.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Mới nhất